Ön Başvuru

IŞIK SÜRÜCÜ KURSU İLE EHLİYETSİZ KALMAYIN!

Ehliyet Alacaklarda Aranacak Şartlar

Sürücü belgesi alma zorunluluğu; Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.
Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Sürücü adaylarında aranacak şartlar:

Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;


A) Yaş şartı:


1- M, A1,B1 sınıfı sürücü belgesi alacakların 16,
2- A2,B,BE,C1,C1E, F ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,
3- C, CE,D1,, sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 21, 

4-D , DE sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 24, yaşını bitirmiş olmaları,


B) Öğrenim Şartları;

A1, A2, A ,B, C, D ve sınıfı sürücülerin ilkokul mezunları

 
C) Sağlık Şartları;


Aile hekimi tarafından sürücü olur raporu
 

D) Hükümlü olmama şartları;

Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.